Breaking news:

Forum topic

Lớp 12TH01_Báo cáo Phát triển ứng dụng web: "WEB BÁN HÀNG BẰNG DRUPAL"

Forums: 

Thành viên trong nhóm:

        1. Lý Thị Thu Hà 09050026.

        2.Phan Thị Hồng Gấm 09050043.

        3.Nguyễn Thị Duyên 09050053.

Link dowload: http://www.mediafire.com/?4ab3a40ynwefl9q

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com