Breaking news:

Forum topic

[HUTECH] - Lê Phạm Huy Tiến - Đề tài: xây dựng hệ thông cluster trên linux

Đề tài: xây dựng hệ thống cluster trên linux

 

Chương I: TỔNG QUANG VỀ CLUSTER

 1.Lí do.

Hiện nay công nghệ cluster được dùng rộng rãi cho các hệ thống cần độ sẵn sàng phục vụ cao. Các nhà cung cấp lớn đều có các giải pháp cluster của mình. Các giải pháp clustering trên Linux được đặc biệt quan tâm do tính kinh tế, khả nǎng dịch vụ cao, và đa dạng.  Các hệ thống có khả năng chịu đựng sai sót để cung cấp một môi trường dư độ tin cậy đảm bảo cho các dịch vụ có thể hoạt động trơn tru mà không bị dừng bởi một vài lỗi nhỏ. Các hệ thống Linux có khả nǎng phục vụ cao được thiết kế để chạy trên các phần cứng thông dụng để đạt khả nǎng sẵn sàng cao của các hệ thống với chi phí thấp hơn vài lần. 

Chính vì những lợi ích rất thiết yếu cho nhu cầu phát triển công nghệ hiện nay nên em chọn đề tài này.mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng em muốn tìm hiểu sâu hơn để bổ sung kiến thức và nâng cao thêm tầm hiểu biết. phần lớn,em muốn xây dựng đề tài này để đóng góp một phần vào việc xử lí những dữ liệu thông tin, khắc phục những sự cố hư hỏng trên máy chủ nhằm đảm bảo cho các hệ thống hoạt động hiệu quả.

 2.Ý nghĩa.

 

3.Phương pháp thưc hiên.

  

Một số phương pháp Cluster trên Linux:

-  

High performance Cluster

-  Load-leveling Cluster

-Storage Cluster 

-Database Cluster

-Web cluster

Hệ thống được xây dựng cần thiết nhất là không bị chết đột ngột, bảo mật tốt ,và chịu được một số lượng truy cập lớn mà tón ít chi phí vv…. để đáp ứng được nhu các cầu trến ta xây dưng một hệ thống web cluster.

4. Nội dung thực hiên.

5. Bố cục

 

Chương I: TỔNG QUANG VỀ ĐỀ TÀI

1.     

Lí do chọn đề tài.

 Các hệ thống có khả năng chịu đựng sai sót để cung cấp một môi trường dư độ tin cậy đảm bảo cho các dịch vụ có thể hoạt động trơn tru mà không bị dừng bởi một vài lỗi nhỏ. Các hệ thống Linux có khả nǎng phục vụ cao được thiết kế để chạy trên các phần cứng thông dụng để đạt khả nǎng sẵn sàng cao của các hệ thống với chi phí thấp hơn vài lần. 

Chính vì những lợi ích rất thiết yếu cho nhu cầu phát triển công nghệ hiện nay nên em chọn đề tài này.mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng em muốn tìm hiểu sâu hơn để bổ sung kiến thức và nâng cao thêm tầm hiểu biết. phần lớn,em muốn xây dựng đề tài này để đóng góp một phần vào việc xử lí những dữ liệu thông tin, khắc phục những sự cố hư hỏng trên máy chủ nhằm đảm bảo cho các hệ thống hoạt động hiệu quả.

2.     

Ý nghĩa.

Hiện nay công nghệ cluster được dùng rộng rãi cho các hệ thống cần độ sẵn sàng phục vụ cao. Các nhà cung cấp lớn đều có các giải pháp cluster của mình. Các giải pháp cluster trên Linux được đặc biệt quan tâm do tính kinh tế, khả nǎng dịch vụ cao, và đa dạng. VN là một trong những nước nói chung là còn rất kém về công nghệ mã nguồn mở, đặt biệt là HDH Linux ít được sử dụng cũng như ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống mạng.

Đề tài “ xây dựng hệ thống mạng trên Linux” giúp em tiếp xúc sâu hơn, hiểu thêm về công nghệ mã nguồn mở cũng như khả năng hoạt động của HDH Linux không kém gì so với trên HDH windown .

3.     

Phương pháp thưc hiên.

Để thực hiện đúng như mục đích nội dung đề tài, cần thực những phương pháp như:

-        

Thu thập thông tin cần thiết.

+ Tìm hiểu cách thức hoạt động của công ty và những hệ thống server công ty

+ Thu thập nhưng thông tin  và yêu cầu  khách hàng của công ty

+ Thống kê lượng truy cập web site của công ty

+ Xem xét các thông tin cơ sở

+ Thu thập thông tin của công ty từ phía khách hàng

-        

Tài liệu và phần mềm.

+ Sử dụng HDH Linux

+ Phần mềm Vmware Workstation 9.0

+ Tài liệu từ các nguồn trên web site

 

 

4.     

Nội dung thực hiên.

Các hệ thống Linux clustering dựa trên các cấu hình dùng hai công nghệ nền tảng là dùng máy dự phòng khi gặp lỗi (Fail Over Service - FOS) và Server ảo Linux (Linux Virtual Server-LVS). Việc lựa chọn FOS hay LVS làm công nghệ nền cho máy chủ Linux có khả nǎng phục vụ cao sẽ làm ảnh hưởng tới các yêu cầu về phần cứng và các dịch vụ có thể được hỗ trợ. Các cấu hình FOS Máy chủ Linux có khả nǎng phục vụ cao dựa trên FOS gồm hai hệ thống hoạt động trên nền hệ điều hành Linux. Mỗi một hệ thống phải được đảm bảo cung cấp đủ về mặt cấu hình để có thể hỗ trợ đủ tải cho các dịch vụ. Điều này là cần thiết, bởi vì tại bất kỳ thời điểm nào, chỉ có duy nhất một node ( active node) là cung cấp dịch vụ cho khách hàng của bạn.

Trong quá trình khởi tạo cấu hình của một cluster FOS, một hệ thống sẽ được coi là nút chính (Active node), và hệ thống kia sẽ được gọi là nút sao lưu (Standby node). Sự khác biệt này được tạo ra để xác định hệ thống nào sẽ được khai báo là active để cả hai hệ thống sẽ tự tìm kiếm trạng thái hoạt động tại cùng một thời điểm. Trong trường hợp đó, nút chính sẽ "chiến thắng". Nút đang hoạt động (active node) sẽ đáp lại các yêu cầu về dịch vụ thông qua một địa chỉ IP ảo (Virtual IP hay VIP). Địa chỉ VIP là một địa chỉ IP và nó chỉ khác so với địa chỉ IP thông thường của một nút đang hoạt động. Hệ thống khác (nút không hoạt động) không trực tiếp chạy dịch vụ, thay vào đó nó quản lí các dịch vụ của nút đang hoạt động, và đảm bảo chắc chắn là nút đang hoạt động vẫn phải đang còn hoạt động. Nếu nút không hoạt động phát hiện ra 1 vấn đề nào đó với  nút hoạt động hoặc dịch vụ đang chạy trên nó, thì một thông báo lỗi sẽ được khởi tạo. Khi có lỗi, các bước sau sẽ được thực hiện:

Nút đang hoạt động sẽ trực tiếp ngắt hết các dịch vụ đang chạy (nếu nó đang chạy và vẫn còn đang kết nối mạng)

Nút không hoạt động sẽ khởi động các dịch vụ

Nút đang hoạt động sẽ ngắt không sử dụng địa chỉ VIP (nếu nó vẫn đang chạy hoặc còn đang nối mạng)

Nút không hoạt động bây giờ lại chuyển thành nút đang hoạt động, và ở chế độ sử dụng địa chỉ VIP

 

5.     

Bố cục.

Ngoài những phần như:

-        

Trang cảm ơn

-        

Trang đánh giá thực tập của khoa (nhận xét GVHD)

-        

Trang mục lục.

Đề tài còn được chia làm những phần như sao:

Chương I: TỔNG QUANG VỀ ĐỀ TÀI

1.     

Lí do chọn đề tài

2.     

Ý nghĩa

3.     

Phương pháp thực hiện

4.     

Nội dung thực hiên

5.     

Bố cục đề tài.

Chương II: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU

1.     

Khảo sát

2.     

Cơ cấu tổ chức

3.     

Yêu cầu

Chương III: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương II: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương IV: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

 

Chương V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương II: KHẢO  SÁT HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU

1.     

Khảo Sát và mục đích khảo sát.

1.1 khảo sát

Đây là một công ty nhỏ chuyên gia công phần mềm, thiết kế web,  cho thuê tên miền, các dịch vụ về viễn thông và bán hàng trực tuyến các thiết bị về mạng…, công ty mới thành lập chưa lâu và còn đang trong quá trình tạo dựng tên tuổi.

Công ty hoạt động cũng như mua bán để truyền tải những thông tin chi tiết đến khách hàng chủ yếu thông qua web site, khách hàng của công ty chủ yếu là những công ty kinh doanh và cá nhân và hoạt đông trên nhiều tỉnh thành nên viêc tiếp xúc với khách  hàng là rất ít cũng như việc khách hàng lựa chọn thiết bị để lắp đặt cũng gặp khó khăn. Khi mỗi khách hàng truy cập vào web site để mua hàng thì những thông tin của khách hàng được lưu lại và nhân viên cua công ty lấy thông tin của khách hàng. Chính vì những lí do đó công ty cần có một hệ thống web server hoạt động thật trơn tru và đảm bảo luôn luôn hoạt động.

Vấn đề đặt ra ở đây cho hệ thống server là:

-  đảm bảo server luôn luôn hoạt động

-  đảm bảo tính chịu tải tốt khi lượng truy cập đông

-  đảm bảo tính chịu lỗi để công việc luôn luôn theo tiến độ

- tính sẵn sàng cao.

-  chi phí ít

Apache Cluster là giải pháp lựa chọn tốt nhất của công ty, đáp ứng được những nhu cầu sao:

o  

tính sẳn sàng cao

o  

khả năng chịu lỗi

o  

khả năng chịu tải

o  

it chi phí

   1.2 mục đích

- Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì vấn  đề tạo nênn một hệ thống hoạt đông để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của công ty cũng như khách hàng được phục vụ tốt là điều hoàn  toàn có thể.

- Công nghê thông tin thì ngày càng phát triển đi đôi theo  đó là những nhu cầu con người ngày càng cao và nhưng công nghê mới luôn song hành cùng với những thiết bị hiện đại thì lúc đó chi phí cho một hệ thống trở nên đắc đỏ.

- Âm thầm đi theo sự phát triển của công nghệ mới công nghệ mã nguồn mở cũng được trú trọng, khả năng đem lại hiểu không kém.

- Mục đích của việc khảo sát trên là tận dụng những công nghệ sẵn có mà không phải bỏ chi phí nhiều cho việc xây dựng một hệ thống

        2.Cơ cấu tổ chức.

Cơ cấu tổ chức của công ty được phân định như sau:

-        

Phòng giám đốc: 1 máy tính.

-        

Phòng lập trình viên: hiện tại là 4 máy tính dành cho 4 người lập trình viên.

-        

Phòng kế toán: 2 máy tính, 1 máy cho kế toán tính lương và 1 máy cho kế toán khai báo thuế, 2 máy in, 1 máy photo.

-        

Phòng kinh doanh: 2 máy tính dành cho 2 nhân viên kinh doanh.

-        

Phòng máy: đây là nơi đặt máy server

 

 

Hình 1.1 mô hình hệ thống hiện tại của công ty

3. Yêu cầu.

Với hiện như hiện tại công ty cần phải có một hệ thống webserver hoạt động thật trơn tru.

ü 

Yêu cầu của công ty.

Yêu cầu hiên tại của công ty là đáp ứng được những ván đề sau:

o  

tính sẵn sàng:

Khả năng hoạt động xuyên sốt, đáp ứng được trong mỗi thời điểm, chịu trách nhiệm bắt đàu và kết thúc các dịch vụ trong hệ thống .

o  

tính chịu lỗi:

Cluster sửa chữa lỗi (failover cluster) được dùng để đảm bảo tính chịu lỗi cho các dịch vụ và ứng dụng hệ thống khi bị tấn công, xử lý các lỗi phần cứng và rủi ro do môi trường

o  

tính chịu tải.

o  

Tương thích với nhiều loại phần cứng.

o  

Khả năng quản lý tốt.

ü 

Yêu cầu chức năng hệ thống.

Các chức năng cần có của hệ thống:

o  

An toàn bảo mật, đảm bảo hoạt động tốt phục vụ cho việc truy cấp lớn, phòng chống sự xâm nhập,  bảo vệ tốt dữ liệu.

o  

Cơ chế backup dữ định kỳ phòng tránh thất thoát dữ liệu do những yếu tố khách quan gây ra.

o  

Quản lý các user của hệ thống.

o  

Thực hiện các chức năng thống kê.

xin thầy cho em ý kiến để emhoan2 thiên hơn đề tài của em

Viết khảo sát hiện trạng thì về nội dung đã đúng.... Tuy nhiên thầy không biết công ty này tên gì? lĩnh vựa kinh doanh là gì ? ở đâu? hay em bịa ra?
2. Phần yêu cầu của em quá chúng chung và mang nghĩa hàn lâm quá.... thực tế tí đi
yêu cầu vể chức năng gì mà không thấy chức năng đâu hết toàn thấy ý nghĩa không à

chưa thấy báo cáo tiếp theo. em xem thông báo ở đây nhé
http://hoaiphan.com/?q=forum/hutech-th%C3%B4ng-b%C3%A1o-v%E1%BB%81-b%C3%...

thầy ơi, ơ chương cơ sở lý thuyết nói về cluster em làm lun trong chương "phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống" em xi ý kiến thầy

http://www.mediafire.com/download/hn5phrhl9ehta0h/detai_xd_ht_cluster.docx

Bố cục phần viết như vậy là tạm ổn.... song song với việc viết em phải thử nghiệm, cài đặt cấu hình đi nhé...
Phần công nghệ đề nghị em viết riêng ra về cluster nhé... công nghệ là một chuyện yêu cầu đơn vị lại là 1 chuyện khác....

dạ, em hiểu rồi thầy, cảm ơn thầy!!

em vừa làm thêm "chươngIII: cơ sở lí thuyết" và "chương V: triển khai" ở chương triển khải em làm chưa được hoàn chỉnh lắm em sẽ bổ xung sau, thầy xem giúp em.

http://www.mediafire.com/?4xezzqgj51goaba

http://www.mediafire.com/?ycmferh9b7mhm33

em bổ thêm chút xíu ở chuong III và chương IV

mong thầy góp ý thêm

Nội dung đã tạm ổn nhưng trình bày nên xem lại
đầu tiên em phải chỉnh lải các format của báo cáo, em đã copy mà không chịu chỉnh sửa... làm sao mà đó là bản báo cáo của riêng em nhé. không phải là sao chép.
Những hình vẽ/ mô hình phải đúng với thực trạng của công ty . em phải vẽ mô hình chính thực tế tại công ty nhé....
tất cả các nội dung viết vẽ phải được chính em làm ....
Cố gắng chỉnh chu lại báo cáo. Chương 4 là chương quan trọng thể hiện việc em làm đấy. hiện tại đã tạm ổn, nhưng cố gắng viết chi tiết hơn, mô tả nhiều hơn

em chỉnh lại format và chỉnh sửa đôi chút và chương VI em chưa được hoành thành đươc do mấy ngày nay em lo làm phần video nen em chưa thể hoàn thành được thầy thông cảm, em sẽ hoàn thành trước ngày 12/09/2013

http://www.mediafire.com/?dqwej800m202mt0

em cố gắng gửi trước 10/9

dạ

dạ thầy xem giúp em có cần chỉnh gi nữa k thầy

http://www.mediafire.com/download/37jps0c8w4v4oua/bao_cao_thuc_tap.rar

Thầy chờ bản hoàn chỉnh của em

bài đó em chỉnh rồi em có thể in dc chưa thầy?

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com