Breaking news:

Forum topic

[DHBD]-[13TH01]- Nộp bài tập môn Lập trình Web động

NHÓM I:

-Thành viên nhóm:

1. Trần Văn Đảng

    MSSV: 09050054

2. Phạm Tùng Lâm

    MSSV: 10050015

Nhóm thực hiện đề tài của nhóm II

Đề tài: Viết Website quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng thực hiện chức năng xuất hàng và thanh toán hóa đơn xuất hàng cho khách.

Link: http://www.mediafire.com/download/klfb8d79j3g4kcb/PROJECT_WEBSITE_BANVAT...

 

.

BC

NHÓM II:

-Thành viên nhóm:

1. Nguyễn Minh An

    MSSV: 10050020

2. Lê Văn Mùa

    MSSV: 10050009

Nhóm thực hiện đề tài của nhóm III

Đề tài: Tạo website quản lí môn học, điểm và thông báo kết quả học tập của sinh viên.
Mô tả:

Mỗi sinh viên có một mã số sinh viên

 

Website có tổ chức phân quyền: Admin có toàn quyền, user chỉ có quyền truy xuất để xem kết quả

Link: http://www.mediafire.com/download/zf6o96dl6mb64b5/Project_QL_Diem_SV_NHOM_II.rar

Thành viên nhóm:

1.Lê Hoàng Vũ

MSSV:10050008

2.Nguyễn Hoàng Lãm

MSSV:09050050

Nhóm thực hiện đề tài nhóm 9.

Đề tài: Xây dựng website bán điện thoại di động với chức năng tìm kiếm theo sản phẩm và thanh toán sản phẩm

Links: Website bán điện thoại di động

 

LÊ CÔNG ÂN

MSSV:10050002

Đề tài:thi trắc nghiệm

Link:www.mediafire.com/download/6qbx0i57h5p251d/TracNghiem.rar

LÊ CÔNG ÂN

MSSV:10050002

Đề tài:thi trắc nghiệm

Link:www.mediafire.com/download/6qbx0i57h5p251d/TracNghiem.rar

Thành viên nhóm:

1. Huỳnh Công Huy

MSSV : 10050023

2. Lê Nguyễn Duy Khương

MSSV : 10050001

Đề tài : quản lý thông tin về sách và lập hóa đơn bán sách

link : http://www.mediafire.com/download/zdw0h7u6wwf1drb/NopBai.rar

NHÓM 5:

-Thành viên nhóm:

1. Nguyễn Ngọc Hòa

    MSSV: 10050021

2. Hà Minh Kỳ

    MSSV: 10050013

Nhóm thực hiện đề tài của nhóm 6

Đề tài: Xây dựng website bán sữa cô gái hà lan, thực hiện chức năng nhập hàng và hóa đơn bán sữa

Link :  http://www.mediafire.com/download/vbjaj41328hfnhy/ql_ban_sua.rar

Thành viên nhóm :

1. Đinh Thành Vĩnh

MSSV: 10050018

2. Đoàn Thanh Sang

MSSV: 10050006

thực hiện đề tài nhóm 7

Đề tài: Tạo website quản lý phòng khách sạn

link : http://www.mediafire.com/?0id9oy4nczk7t96

http://www.fshare.vn/file/T8AVV3JDFT/

Website quản lí thư viện

Thành viên nhóm: 

Huỳnh Trung Lợi - 10050004

Lê Nguyễn Dư Nam - 10050005

Thầy ơi, bài này nhóm em làm xong lâu rồi, em tưởng thằng bạn nộp, nó lại tưởng em nộp, cuối cùng không có ai nộp hết, để tới giờ 

Nhóm 7

 

Thành viên nhóm :

1. Đặng Quốc Hưng

MSSV: 09050012

2. Đào Ngọc Hậu

MSSV: 10050010

thực hiện đề tài nhóm 8

http://www.mediafire.com/download/r8sn4a5b4o6k6og/WEBNOITHAT_Nhom7_09050012_10050010.rar

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com