Breaking news:

Forum topic

[DHBD]-[13TH01]- Đăng ký đề tài môn Lập trình Web động

NHÓM I:

-Thành viên nhóm:

1. Trần Văn Đảng

    MSSV: 09050054

2. Phạm Tùng Lâm

    MSSV: 10050015

Đề tài: Viết website quản lý quán cafe thực hiện chức năng gọi món và thanh toán tiền cho khách hàng.

 

NHÓM II:

-Thành viên nhóm:

1. Nguyễn Minh An

    MSSV: 10050020

2. Lê Văn Mùa

    MSSV: 10050009

Đề tài: Website quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng thực hiện chức năng xuất hàng và thanh toán hóa đơn xuất hàng cho khách.

NHÓM 3:

-Thành viên nhóm:

1. Huỳnh Trung Lợi

    MSSV: 10050004

2. Lê Nguyễn Dư Nam

    MSSV: 10050005

Đề tài: Tạo website quản lí môn học, điểm và thông báo kết quả học tập của sinh viên.
Mô tả:

Mỗi sinh viên có một mã số sinh viên

Website có tổ chức phân quyền: Admin có toàn quyền, user chỉ có quyền truy xuất để xem kết quả

Thành viên nhóm :

1. Lê Nguyễn Duy Khương

MSSV: 10050001

2. Huỳnh Công Huy

MSSV: 10050023

Đề tài: Tạo website quản lý thư viện, thực hiện chức năng quản lý độc giả, các thông tin về sách

Thành viên nhóm :

1. Hà Minh Kỳ

MSSV: 10050013

2. Nguyễn Ngọc Hòa

MSSV: 10050021

Đề tài: Tạo website quản lý Sách, thực hiện chức năng quản lý các thông tin về sách và lập hóa đơn bán sách

Thành viên nhóm :

1. Đinh Thành Vĩnh

MSSV: 10050018

2. Đoàn Thanh Sang

MSSV: 10050006

Đề tài: Xây dựng website bán sữa cô gái hà lan, thực hiện chức năng nhập hàng và hóa đơn bán sữa

Thành viên nhóm :

1. Đào Ngọc Hậu

MSSV: 10050010

2. Đặng Quốc Hưng

MSSV: 09050012

Đề tài: Tạo website quản lý phòng khách sạn, thực hiện chức năng : đặt phòng, cập nhật thông tin phòng(phòng trống hay không)

Thành viên nhóm:

1.Lê Hoàng Vũ

MSSV:10050008

2.Nguyễn Hoàng Lãm

MSSV:09050050

ĐỀ TÀI: xây dựng trang web của một công ty nội thất có chức năng show sản phẩm và danh mục sản phẩm. 1 trang contact gửi mail về cho mail để đặt hàng(yêu cầu: gửi email dưới dạng email template), và 1 trang admin quản lý user(thêm, xóa, sửa)

LÊ CÔNG ÂN   MSSV:10050002

Đề tài: Xây dựng website bán điện thoại di động với chức năng tìm kiếm theo sản phẩm và thanh toán sản phẩm

Nguyễn Công Hải

Đề tài là : đề thi trắc nghiệm

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com