Breaking news:

Forum topic

[DHBD]-[13TH01]- Đăng ký đề tài môn Công Nghệ Web

NHÓM I:

-Thành viên nhóm:

1. Trần Văn Đảng

    MSSV: 09050054

2. Phạm Tùng Lâm

    MSSV:10050015

Đề tài: Tìm hiểu Jquery thực hiện các hiệu ứng và tìm hiểu CSS xây dựng giao diện Website.

NHÓM II:

-Thành viên nhóm:

1. Nguyễn Ngọc Hòa

    MSSV: 10050021

2. Hà Minh Kỳ

    MSSV:10050013

Đề tài: Tìm hiểu công nghệ HTML5

Nhóm III.

1. Lê Hoàng Vũ

MSSV:10050008

2. Nguyễn Hoàng Lãm

MSSV:09050054

Xây dựng giao diện web và 1 sô hiệu ứng cho web thêm sinh động(javascript)

1. Lê Văn Mùa

MSSV:10050009

2. Nguyễn Minh An

MSSV:10050020

Đề tài: Tìm hiểu CSS Framework

1. Đoàn Thanh Sang

MSSV:10050006

2. Đinh Thành Vĩnh

MSSV:10050018

Đề tài: Tìm hiểu google apps engine

1. Lê Nguyễn Dư Nam

MSSV:10050005

2. Huỳnh Trung Lợi

MSSV:10050004

Đề tài: Tìm hiểu CSS3

1. Huỳnh Công Huy

 MSSV 10050023

2. Lê Nguyễn Duy Khương

MSSV 10050001

Đề tài :tìm hiểu SASS trong CSS

Lê Công Ân

MSSV:10050002

Đề tài:Tìm hiểu về hệ thống mã nguồn mở magento

Thành viên nhóm:

1. Đặng Quốc Hưng

    MSSV: 09050012

2. Đào Ngọc Hậu

    MSSV: 10050010

Đề tài: Tìm hiểu nguồn mở làm giao diện cho  nguồnOpencart

1. Hà Quang Duy 11630038

 

2. Phạm Thành Long 11630020

 

Đề tài: Tìm hiểu VBB và làm giao diện.

1.Nguyễn Mạnh Tú 11630042

 

2.Nguyễn Văn Khoái 11630007

Đề tài: Tìm hiểu mã nguồn mở Magento và làm giao diện.

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com