Đăng ký danh sách nhóm lớp Tin học Ứng dụng

Tên Nhóm nhóm 6

Danh sách sinh viên :

     Lê Hoàng Nhiệm   K134040473

     Nguyễn Lê Hoài Phúc  K134040481

     Lâm văn Duy     K134040384

Tên đề tài (cho phần word - internet) chưa xác định

Tên Đề tài: cho phần (excel- access ) báo cáo chưa xác định

Yến Trang's picture
Submitted by Yến Trang on Fri, 04/04/2014 - 19:03

Tên: Nhóm 9
Danh sách:
1. Nguyễn Thị Yến Trang K134040520 (nhóm trưởng)
2. Trang Nguyễn Uyên Phương K134040479
3. Nguyễn Thị Ngọc Châu K134040373
4. Quách Thanh My K134040451

ĐỀ TÀI (Word - Internet): Ẩm thực châu Á (power point + word)
ĐỀ TÀI (excel -access) do chưa thống nhất được nên em sẽ thông báo sau ạ!

Tên nhóm : DHNL

Các thành viên:

- Nguyễn Thế Nguyên K134040463 ( Nhóm trưởng )

- Nguyễn Thị Làn K134040432

- Huỳnh Lê Thanh Duy K134040383

- Phạm Ngọc Huy K134040422

Bài thuyết trình : Chủ đề : Võ Nguyên Giáp ( Power Point & Imindmap )

Bài giữa kỳ : Bài toán quản lý ( Excel/Access ), xin lỗi thầy vì nhóm em chưa có chủ đề.

TÊN NHÓM: NHÓM 3 LỚP K13404

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

1. TRẦN THỊ LÀI K134040431

2. NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI ( NHÓM TRƯỞNG) K134040471

3. LAKHAMFONG MAILAIKONE K134041686

4. LƯU HOÀNG NGỌC LIỄU K134040442

ĐỀ TÀI PHẦN WORD, POWER POINT: BITCOIN

ĐỀ TÀI EXCELL, ACCESS: CHƯA XÁC ĐỊNH

Primary tabs

Đăng ký danh sách nhóm lớp Tin học Ứng dụng

Tên Nhóm: Nhóm 4                      Lớp K13404

Danh sách sinh viên: 

Nguyễn Thị Tuyết Hà                                  K134040404
Phan Thị Huỳnh Hương                              K134040400
Phạm Thị Thu Thủy                                    K134040515
Nguyễn Thị Thúy Hằng                                K134040398

Bổ sung trong bài Access
                           Từ Thị Thơ                                                   K134040505

Tên đề tài (cho phần word - internet): Tên người Việt Nam

Tên Đề tài: cho phần (excel- access ) báo cáo: Chưa có

- Tên Nhóm : Nhóm 1          Lớp 404

- Danh sách sinh viên 

+ Trương Đức Mạnh K134040446

+ Lâm Chí Nghĩa       K134040461

+ Đinh Thị Huyền My K134040450

+Nguyễn Thị Hiền     K134040412

Tên đề tài (cho phần word - internet) :

 "Khủng Hoảng Chính Trị Tại UKRAINA Năm 2014"

Tên Đề tài: cho phần (excel- access ) báo cáo : 

" Chưa Xác Định "

Tên nhóm: TLNT. Lớp 404

Danh sách thành viên:

1. Trần Thảo Ly K134040445

2. Trần Thị Thùy Trang K134040522

3. Nguyễn Thị Tuyết Nhung K134040475

4. SISOUPHANH Chanthanna K134041684.

* Tên đề tài ( word-internet): SAO HỎA.

* Tên đề tài (excel- access) : Chưa xác định.

Danh sách thành viên

Nguyễn Thị Thúy Hồng K134040407

Nguyễn Thị Hoài Nam K134040452

Hồ Thị Kim Yến K134040538

KEOPHAKDY DOUSITTA K134041685

Tên đề tài (Word - Internet): Google và những cột mốc đáng nhớ ( PowerPoint + Word)

Tên đề tài ( Excel- Access): Nhóm em đang thống nhất.

 

 

Yêu cầu

1.    

Nội dung trình bày

a.    

Tại sao chọn đề tài

b.   

Đề tài có gì

c.     

Bao gồm những bảng nào/ tại sao có những bản này

d.   

Các quan hệ/ tại sao lại có những quan hệ này

2.    

Khai thác query (ít nhất 3 query)

a.    

Yêu cầu thực hiện

b.   

Nội dung thực hiện

c.     

Kết quả thực hiện.

Phần nộp:

Một file word trình bày các vấn đề trên 

File excel/access

 

Và file trình bày nếu có.