Breaking news:

Forum topic

code khoá luận tốt nghiệp " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH LẤY TIN TỨC TỰ ĐỌNG TỪ CÁC BÁO ĐIỆN TỬ"

thưa thầy!

em xin gửi code của đề tài ạ! trang web em đưa lên là 

http://www.mediafire.com/download/im26lcihm6tbo0l/Lay%20tin%20tu%20dong.zip

 

http://www.mediafire.com/view/99dag26znf6s9h8/Dump20140103.sql

                                                                                                                      

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com