Breaking news:

Forum topic

Chuyển đổi alias URL với tiếng việt không dấu

Forums: 

Trong Drupal 7 module path và pathauto giúp cho url có đường dẫn tốt cho SEO tuy nhiên vì có dấu tiếng việt nên khi copy link qua các nơi khác sẽ để lại  những ký tự rất khó nhìn và không tốt cho SEO  ví dụ

http://hoaiphan.com/?q=article/th%C3%A1ng-10-apple-ra-m%E1%BB%9Bi-ipad-t%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-th%E1%BB%AD-xem 

sẽ xuất hiện là hoaiphan.com/?q=article/th%C3%A1ng-10-apple-ra-m%E1%BB%9Bi-ipad-t%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-th%E1%BB%AD-xem

Vì thế cần chuyển đổi sang dạng không dấu là tốt nhất sau đây là hướng dẫn nhỏ nhỏ thôi 

1. Với drupal để chuyển sang tiếng việt không dấu bạn dùng thêm  module  Transliteration 

chú ý cần có module PathAuto nhé. (có nhiều bạn làm không được vì không có cái này )

Sau khi enable module. Bạn vào config . cụ thể là …/admin/config/search/path/settings

Chọn 2 cái này nhé

 
 
 

Rồi bây giờ những URL của bạn sẽ có đường dẫn mới không dấu.

Lưu ý: nếu muốn chuyển tất cả các bài cũ thì bạn có thể vào sửa lại bài đó  hay xóa URL và chạy lại trong Home » Administration » Configuration » Search and metadata » URL aliases. tuy nhiên mình khuyên là không nên vì như thế sẽ mất tất cả các link từ trước đến giờ bạn đang seo. Nếu trang mới tạo thì được

chúc các bạn thành công

 

 
 

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com