Breaking news:

Forum topic

Chuyển đổi từ kiểu content này sang kiểu content khác

Forums: 

Nhiều lúc viết bài lỡ chọn kiểu nội dung A và đã post xong, tuy nhiên nội dung bài viết này là kiểu nội dung B. Vì thế bạn phải xóa đi và tạo lại.

Hay nhiều bài viết ở forum hay mình muốn chuyển thành bài viết trong mục content nào đấy..... Nhưng với chức năng cơ bản của drupal không làm được thế

hôm nay tôi hướng dẫn bạn  một module có thể làm chuyện này đó là  node convert

Sau khi đã cài đặt menu xong thì bạn sẽ thấy thêm 1 mục mới là convert khi xem bài viết.

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn việc chuyển bài viết từ forum thành kiểu bài viết trong content

kiểu forum topic --> thành kiểu  bài viết

tôi chọn bài viết từ forum là Tạo module menu cho drupal  và muốn chuyển bài này lên thành bài viết trao đổi học tập

click vào convert

tại đây chọn kiểu nội dung mới mình muốn chuyển đổi : chọn bài viết và click next

bước tiếp theo module sẽ hướng dẫn các trường nào sẽ được convert còn trường nào sẽ được hủy hoặc chuyển thành trường khác. Rất hay là nó tự chọn cho mình , tuy nhiên có thể tự điều chỉnh lại hãy chọn trong list box nhé.

Sau khi chọn những trường tương ứng thì sẽ nhấn vào convert

thế là xong kiểm tra lại xem kết qua nhé.....

muốn trích lưu ý ghi rõ nguồn từ hoaiphan.com

 

 

 

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com