Breaking news:

Forum topic

Chuyển đổi hosting/server mới và update phiên bản mới cho drupal

Forums: 

1. để chuyển đổi hosting

Để chuyển hosting hay server nguyên tắc là cần chép code sang hosting mới và  cần chỉnh lại kết nối CSDL.

việc chuyển đổi code backup bằng FTP tôi thường xài filezilla 

backup dữ liệu ở đây tôi dùng mysqldumper để backup và restore

chú ý thông số database chính xác 

 

Sau khi backup xong download file vừa backup được thường ở dạng nén *_xxxx_xx_xx_xx_xx.sql.gz (với xxxx_xx_xx_xx_xx là nam_thang_ ngày giờ phút vừa backup)và  chép vào thư mục work/backup của bộ mysqldumpler.

Sau đó vào mysqldumpler chọn chức năng  restore ở hosting mới cần phải chính xác thông số của database nhé

tiếp theo để web có thể chạy được với database mới thì vào trong code tìm file setting.php trong thư mục 

yourdomain/sites/default

chỉnh trong phần 

 

$databases = array (

  'default' => 

  array (

    'default' => 

    array (

     'database' => 'database ở hosting mới',

      'username' => 'user trên hosting mới',

      'password' => 'password trên hosting mới',

      'host' => 'localhost',

      'port' => '3306',

      'driver' => 'mysql',

      'prefix' => '',

    ),

  ),

);

2. Để nâng cấp code mới thì down load phiên bản drupal mới và upload dè lên code cũ không cần chỉnh gì cả.

vào trong drupal configuation/maintenance/ chọn update script để drupal chạy update phiên bản mới

chúc các bạn thành công

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com