Breaking news:

Forum topic

Có ai giúp đỡ! Cài wamp server nhưng không load được localhost

Forums: 

Cài wamp server mà biểu tượng wamp không chuyển qua mùa xanh.

không load đươc localhost và phpMyAdmin

dù thay đổi port 80 mà vẫn không đươc.

Có ai giúp với!!!

có 1 vài nghuyên nhân

1. do windows firewall nó chặn không cho apache chạy . Bạn nên vào Control Panel\System and Security chọn mục allow a program through windows firewall và check chọn nó để cho phép chạy... khởi động lại.

2. nếu bước trên đã xong mà không được thì có nguy cơ là đụng port dịch vụ... bạn đổi port dịch vụ khác nhé. chú ý lúc này khi chạy web sẽ là localhost:xxxx/ với xxxx: là port mới đổi

3. Nếu cả 2 không chạy thì nên xem coi đã cho chạy WAMP hay XAMP chưa nhé..

thân

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com