Breaking news:

Forum topic

Báo cáo "CoffeeScript"

Thành viên trong nhóm:
1. Lý Thị Thu Hà (09050026)

2. Phan Thị Hồng Gấm (09050043)

3. Nguyễn Thị Duyên (09050053)

Link xem bài của nhóm em: http://www.mediafire.com/view/?m2k0o30slc84bzq

đề nghị nhóm viết bài đầy đủ không post lên , đưa link chỉ là phần phụ thôi nhé.

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com