Breaking news:

Forum topic

[12TH01][Báo cáo đề tài][Làm web tin tức với Drupal hỗ trợ lấy tin RSS]

Forums: 

Nhóm 

Phạm Thành Đạt                09050009

Hoàng Xuân Hương            09050020

 

Link download:

http://www.mediafire.com/?wywseh66kraunwn

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com