Breaking news:

Forum topic

[12th01][09050081][09050078] firebug

nhóm em do bữa nhà em có chuyện về gấp không kịp thuyết trình. đã làm xong từ lúc ra đề tài nhưng mà chờ đã đời tới bữa cuối thì nhà em có việc mong thầy xem xét. cảm ơn thầy rất nhiều
link word:[url=http://www.mediafire.com/view/?cl2fo03v7j4l47b]http://www.mediafire.com/...
link PowerPoint: [url=http://www.mediafire.com/view/?qqp8k42r1u3pu3p]http://www.mediafire.com/...

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com