Breaking news:

Forum topic

[12TH01][09050009][09050020] TÌM HIỂU CSS3 3D TRANSFORMS, TRANSITIONS, ANIMATIONS

Phạm Thành Đạt 09050009

Hoàng Xuân Hương 09050020

Link down và link xem bài báo cáo của nhóm:

Link down: http://www.mediafire.com/view/?gz5qqcgjg97zc7y

Link xem trực tiếp: http://www.mediafire.com/view/?gz5qqcgjg97zc7y

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com