Breaking news:

Forum topic

Đồ án ngành web bán đồ thể thao của shop Anh Đức

Sinh viên thực hiện: 

Lê Bec Ten-09050083

Trần Văn Thủ-09050048

Thầy coi và cho nhận xét đánh giá để nhóm hoàn thiện hơn

Đây là link source code: http://www.mediafire.com/?edz3cljd1s1y6td

Còn đây là link web: http://vanbecten.fall.vn/

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com