Breaking news:

Forum topic

ĐỌC FILE TRONG PHP

Forums: 

Thầy ơi!!! cho em xin code đọc File trong PHP đi thầy: file word, và flie pdf. tại em thấy một số trang web, nó load bằng file word và pdf hay là flie có đuôi là swf gì đó. Nhờ thầy chỉ giúp.

Minh Tân 12TH01

Dạ, để em đọc. Cảm ơn Thầy.

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com