[Infographic] Loài Muỗi nguy hiểm nhất thế giới, con người xếp thứ nhì

Dưới đây là danh sách những loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh tính theo số lượng người tử vong hàng năm do loài đó gây ra. Đứng đầu là Muỗi, loài động vật quen thuộc này mỗi năm gây ra 725.000 cái chết cho con người. Tiếp theo là con người, chúng ta cũng giết lẫn nhau và mỗi năm có tới 475.000 người chết. Loài cá mập mà các bạn thường thấy trên phim ảnh tuy có vẻ rất độc ác nhưng lại xếp chót bảng (làm chết 10 người/năm). Những loài động vật gây nhiều tử vong nhất lại khá quen thuộc chúng ta bao gồm Rắn, Chó, Giun sán, Giun đũa... Số liệu được Bill Gates tổng hợp lại từ các nguồn tổ chức y tế trên thế giới.

BiggestKillers.
Nguồn: Gatesnotes
blogcategory: 

Comments

Is Detoxing Really A Myth?Some of the most common interventions include medication and therapy. Experiment with effective bowel movements using a Squatty Potty.Preparation was important, taking samples at such high altitude in potentially harsh weather conditions would be challenging. We could really count on Haosi, our coach and local professional mountain guide.Curcumin has also been shown to directly inhibit the growth of cancer cells. Grapefruit juice decreases the rate of elimination of drugs from the blood and has been found to substantially alter their clinical activity and toxicity. Eight ounces of grapefruit juice contains enough of the flavonoid naringenin to decrease cytochrome P450 activity by a remarkable 30%