Breaking news:

Blogs

Bài học cho phép lịch sự

Lang thang trên mạng thấy ý kiến thế này:

Sáu, bảy người ngồi chung mâm cùng thò đũa vào khoắng bát canh lên để vớt rau, vớt xương. Rồi sau đó người thì lấy đũa xỉa răng, người khác lại lấy đũa lau miệng... Thật là mất vệ sinh.

Thiết nghĩ, việc học ăn học uống là vô cùng cần thiết, trong thời buổi văn minh và hội nhập với thế giới này. Và tôi dám chắc rằng, nhìn vào cách ăn của một người ta có thể đánh giá được mức độ văn minh cũng như lối sống của người đó.

Nguyễn Song Toàn

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com