Breaking news:

Article

Những bức ảnh "chộp" đúng lúc

Chuẩn ko cần chỉnh :x

 

 

 

Tổng thống đang làm phép

hình và bóng

nếu cho tôi 1 sức lực tốt hơn  tôi sẽ kéo được bạn lên....

 

xin đừng mà....

lấy người hay lấy ngựa

dòng thác này do tôi tạo ra nhé

 

tôi chơi xe mô hình

terminator XX

bạn có thể nâng mình như tôi không?

 

sưu tầm

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com