Breaking news:

Article

Link down IOS 7 19/9/2013

Cuối cùng thì ngày 19/9/2013 Ios 7 đã xuất hiện với bản chính thức,  Giống như cách làm thông thường bạn hãy đown phiên bản mới rồi shift+restore là xong. Chú ý cập nhật itunes 11.x nhé.

iOS 7 Download Links 

  • Bản 7.0.1

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com