Link down IOS 7 19/9/2013

Cuối cùng thì ngày 19/9/2013 Ios 7 đã xuất hiện với bản chính thức,  Giống như cách làm thông thường bạn hãy đown phiên bản mới rồi shift+restore là xong. Chú ý cập nhật itunes 11.x nhé.

iOS 7 Download Links 

  • Bản 7.0.1